Lesgevers

Ontmoet de lesgevers

De lesgevers FabZero zijn experten in hun vakgebied. Ze werken bij vzw De Creatieve STEM of zijn speciaal aangesproken om een module te verzorgen op basis van expertise.

Benny Malengier logo

Benny Malengier

Gastdocent

Benny is voorzitter van VZW De Creatieve STEM en onderzoeker aan de UGent bij het Centre for Textile Science and Engineering (CSTE), het vroegere Departement Textielkunde.

Binenn het KET’s project voorziet Benny support op het vlak van github, programmatie, Arduino, IoT en smart textiles. Hij verzorgt de lessen versiebeheer met github.

Bruce Helsen logo

Bruce Helsen

Gastdocent

Bruce is op dit moment lector aan de AP hogeschool in Antwerpen waar hij elektronica, sensoren en embedded programming geeft

Binnen het KET’s project staat hij in voor de lessen rond basis elektronica waar je onder andere leert hoe je met je microcontroller eender welk apparaat aan- en uitschakelt Daarnaast geeft hij ook de les rond het ontwerpen van printplaten in KiCad en waarom printplaten handig kunnen zijn.

In zijn vrije tijd zit hij in de jeugdbeweging en doet hij tal van andere activiteiten. Bruce wordt wild van alles dat met mechanica, elektronica, hoogspanning en avontuur heeft te maken.

Maria Cristina Ciocci logo

Maria Cristina Ciocci

Projectleider De Creatieve STEM

Dr. Maria-Cristina Ciocci is Italiaanse van geboorte, en woont al sinds 1997 in België. Ze is een wetenschapper, maker en mama. Ze is Doctor in de Wiskunde, en oprichter en bezieler van Ingegno. Ze is medeoprichter van Bulb vzw en De Creatieve STEM vzw, en betrokken bij Maker Faire Brussels, Maker Faire Gent en Fri3d. Ze is Project Manager en de drijvende kracht van De Creatieve STEM vzw.

Last but not least, ze is een van de 8 makers van Team Scheire.

Enrico Miglino logo

Enrico Miglino

Gastdocent

Enrico Miglino is a researcher working by the second mid of 2018 at Derkimo Experts in Gent as a developer engineer. Maker, inventor and designer he follows the technology evolution of the A. 1. by the early 80’s; along the path of his professional career he has developed several artificial languages and Artificial Intelligence algorithms for scientific applications in the fields of archaeology, paleobotanics, biology and life sciences, aiming to solve image recognition analisys and computer vision problems. Prolific writer he has collaborated with some of the most important magazines starting by the second mid of 80’s Active member of the two biggest makers’ communities Element 14 and Hackster. Io, his last work is the two volumes publication “Progetti per maker con Arduino” and “Progetti per maker con Raspberry Pi” for the Italian publisher Ulrico Hoepli. The Shed Magazine publication (NZ) hosts his article series for makers on every issue by about four years.

Hans Caluwaerts logo

Hans Caluwaerts

Gastdocent

Hans zijn passie voor elektronica startte ongeveer met de opkomst van de zakrekenmachine. Software schrijven was toen enkel bereikbaar voor de allerslimsten onder ons, elektronica was nog iets exotisch. CD’s en memorysticks waren nog lang niet uitgevonden en zelf een versterker in elkaar knutselen was veel goedkoper dan er een kopen.

Nadat hij een opleiding elektronica volgde werkte hij bij Bell Telephone Mfg. Co., Sidmar (het huidige ArcelorMittal) en Barco. Sinds 1995 werk ik als technical writer bij SGS Documentation Services.

Binnen het KET’s verhaal is hij onze specialist in alles wat met IOT te maken heeft.

Jill Cleeren logo

Jill Cleeren

Docent, Projectleider KETs

Jill is binnen het KET’s project de projectleider en de persoon bij wie je terecht komt met alle vragen en opmerkingen. Jill staat in voor de planningen, communicatie, sommige van de smaakMakers en een deel van de lessen uit het FabZerop project.

Jill is monitor skiën en houdt van zeilen.

Wat is een FabLab?

Maar wat is nu eigenlijk een FabLab? Wat zijn de waarden en normen? En wat kun je er nu eigenlijk doen?

Een FabLab (afkorting van het Engelse fabrication laboratory), is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen.

Om de naam fablab te mogen dragen, moet deze werkplaats voldoen aan het FabLab Charter. Het is gebruikelijk op ontwikkelde producten geen patenten te nemen omdat het verdedigen van een patent dat in een FabLab is ontwikkeld vrij moeilijk is (er zijn meer dan 1500 labs wereldwijd; hun output te monitoren is onmogelijk voor een FabLab uitvinder) en omdat FabLabs in de geest van open source werken.

Bij veel fablabs zoals onder andere bij De Creatieve STEM worden ook opleidingen in de vorm van cursussen en workshops gekoppeld aan de digitale werkplaats. Hierdoor ontstaan langzaamaan totaalconcepten waarin het complete traject van leren, maken, verspreiden en presenteren in de fablabs terug te vinden is.

Fabzero Mam
Het FabLab Charter

Missie:

Een fablab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen

Open toegang:

Iedereen mag het fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het fablab delen met anderen

Kennis

in het fablab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen

Verantwoordelijkheid:

je bent verantwoordelijk voor:

  • veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines
  • opruimen: het fablab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof
  • bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten
  • Geheimhouding: alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een fablab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden

Commercie:

Commercieel gebruik van het fablab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het fablab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.

Wat is FabZero: Inclusieve KETs ?

Een project gesponsord door Digital Skill Fund België (DBSF)

KETs staat voor Key Enabling Technologies. FabZero is een officiele door MIT opgesteld programma in digitale fabricatie, oorspronkelijk bedoeld als voorbereidingsprogramma op de internationale Fab Academy. Met FabZero: inclusieve KETs willen we in die geest een leerpad uitstippelen van Zero to Maker waarbij inclusie, ontgendering en diversiteit centraal staan. We maken werk van een inter-provinciaal netwerk van inclusieve Fablabs en maker spaces die solidaire openlabs inrichten. We werken modulair zodat iedereen op eigen maat kan kiezen, groeien en ondersteund worden. Door de samenwerking met expert makers, professionals en rolmodellen willen we de unieke opleiding voor makers zijn in Vlaanderen die open staat voor iedereen en dat van de 4 B's een punt maakt: Bereikbaarheid, Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Begrijpbaarheid.

Fabzero Mam
De Creatieve STEM

Wie zijn wij?

De Creatieve STEM heeft als educatief doel het bevorderen van de ontwikkeling van (talenten van) jongeren. De vereniging wenst een kader te creëren waarbinnen kinderen hun talenten in techniek, wetenschap en talen ontwikkelen.

Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen brengt de vereniging dit in de praktijk. De vereniging biedt toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken. Doel is steeds weer het stimuleren van creativiteit, interesse, ontwikkeling en ondernemerschap, met aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen.

De Creatieve STEM pijlers

Voor jongeren

De Creatieve STEM organiseert kampen en evenementen voor jongeren. Hierbij waken gedegen lesgevers over de kwaliteit. Verder zijn er inloopmomenten. Heb je een project dat je wil doen, of wil je gewoon zien wat anderen aan het doen zijn? Kom dan gewoon langs.

Voor volwassenen

Lezingen, workshops, hands-on. Wil je meer weten over de maker movement? Misschien wil je zelf wel een 3D printer, maar durf je niet in het onbekende te springen? De Creatieve STEM helpt je op weg. Je kan ook materiaal en machines boeken om het een en ander eens uit te proberen.

Voor scholen

Scholen moeten meer aandacht voor techniek hebben hoor je overal. Welke tools ontbreken op jouw school? Hoe ga je best te werk om techniek te integreren in je lessen? Al gedacht aan een FabLab op school? De Creatieve STEM helpt je graag op weg.

Vragen?

Contacteer Ons!